Alumnes 4t de primària del Carme

Els alumnes de 4t de primària del Carme, participen en el programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola) a través del qual creen una cooperativa escolar, elaboren uns productes que venen a plaça i una part dels diners que obtenen els destinen en alguna entitat i han escollit la nostra associació (A.G.G.M.) per destinar el que han guanyat.

 

Us estem molt agraïts.

 

Moltíssimes gràcies.