Des de l’Associació Gent Gran  hem implementat la Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides tant a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i ser transparents en l’ús de les seves dades.

Responsable

Associació de la Gent Gran del Casal de Manlleu.

Base Jurídica

Relació associats.

Finalitat

La relacionada amb el manteniment de la relació com a associat, incloent l’enviament d’informació sobre activitats i serveis de l’associació.

Destinataris

Les seves dades personals no es cediran, excepte per obligació legal.

Drets

Per exercitar els vostres drets en relació a l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça cgg.manlleu@gmail.com.