Qui som

L’Associació de la Gent Gran del Casal de Manlleu, és una entitat sense ànim de lucre, que agrupa a la gent gran del nostre municipi i rodalies.

 

Es va fundar l’any 2000, i actualment consta de més de 700 socis/cies.

Veure els Estatuts.

 

L’Associació de la Gent Gran de Manlleu promou activitats i accions a favor de la promoció de les persones grans en la nostra societat.

 

Volem ser la casa i l’espai comú de gent gran i la veu col·lectiva i organitzada de les persones grans en la construcció d’un país just i solidari participant en totes les activitats socials.

Finalitats

La realització de la persona, potenciant les relacions humanes positives i creatives.

El desenvolupament d’activitats cíviques, culturals, artesanals, esportives, musical i lúdiques, que fomentin l’autoestima, la creativitat i la dinamització dels associats.

Fomentar les relacions intergeneracionals.

Promocionar les iniciatives de les persones associades.

Junta directiva

En l’assemblea extraordinària de socis de L’associació de la GENT GRAN del CASAL de MANLLEU celebrada el 10 de març de 2020 es va procedir a l’elecció de càrrecs i quedà constituïda la junta de la següent manera:

Presidenta: Rosa Parés Rifà
Vice-Presidenta: M. Carme Valls Cabanas
Secretària: Andrea López Martínez
Tresoreria: M. Dolors Boix Codina
Vocals: Dolors Riera Sala, Manuel Fuentes Morales, Enriqueta Camacho Aguilar i Joan Solà Puntí.

Requisits per ser soci

  • S’ha de estar jubilat.
  • Aturat de llarga durada major de 55 anys.
  • Tenir una invalidesa, sense límit d’edat.
  • Pensionista major de 55 anys.
  • Cònjuge o parella de la persona associada major de 55 anys.
  • Ser resident a Manlleu i comarca.